Uitgelicht

Save the date – 31 maart 2023 conferentie Gecijferdheid Telt Mee!

Noteer 31 maart 2023 in je agenda. Dan wordt namelijk de tweede landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee georganiseerd in Utrecht. Recent onderzoek, beleid en aanbod staan centraal.

Gecijferdheid is een basisvaardigheid, maar natuurlijk!

Gecijferdheid is een basisvaardigheid, maar natuurlijk! Dat is de conclusie van het Tel mee met Taal- experiment van Bibliotheek Oostland, DOK Delft, Bibliotheek AanZet, Probiblio en Hogeschool Utrecht. Lees het artikel voor de waardevolle opbrengsten.

Financieel aanbod stappenplan

Wil je in de bibliotheek aan de slag met gecijferdheid en dan specifiek met financieel aanbod? Dan helpt deze presentatie je op weg.

Rekentraining voor vrijwilligers

DOK Delft heeft een rekentraining ontwikkeld voor vrijwilligers. De training is ontwikkeld om getrainde taalmaatjes te informeren over gecijferdheid. De training heeft als doel vrijwilligers handvatten aan te reiken om mensen die moeite hebben met gecijferdheid te helpen en ondersteunen.

Kennisclip gecijferdheid

In deze korte kennisclip geeft Marieke Bor, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, informatie over gecijferdheid.

Teaser gecijferdheid

Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee!

Nieuw – Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Toeslagen aanvragen bij de belastingdienst en je energierekening begrijpen. Van elke acht Nederlanders heeft één persoon moeite met hedendaagse informatiebronnen. In dit rapport vertellen een paar mensen over wat er goed gaat en wat er beter kan.

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.
Type hier een zoekwoord