Uitgelicht

Nieuw – Bibliotheek Oostland – Update april 2022

Bibliotheek Oostland, partner in het project Gecijferdheid Telt Mee, vertelt over de ontwikkelde rekencursus, de werving en verdere ontwikkelingen rondom gecijferdheid.

Nieuw – Cursus Slimmer omgaan met geld

Bibliotheek de Plataan vertelt over de cursus 'Slimmer omgaan met geld' aan. Het doel van deze cursus is om mensen (financieel) zelfredzamer te maken en schulden te voorkomen.

Nieuw – Cursus Leer omgaan met tijd en geld

Bibliotheek Oostland, partner in het project Gecijferdheid Telt Mee, heeft een rekencursus laten ontwikkelen door Stichting OnderwijsAdvies. Deze cursus is gebaseerd op bestaande materialen. Naast de cursus is er ook een training voor vrijwilligers, een intakeformulier en promotiemateriaal gemaakt.

Nieuw – Flyer laaggecijferdheid – Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Met deze flyer zorgt de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen voor bewustwording rondom laaggecijferdheid bij haar medewerkers.

Gecijferdheid in de ochtend

Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee!

Ontdek HU onderzoek: Lectoraat wiskundig en analytische vermogen van professionals

Een mini-documentaire over de vele gecijferdheidsaspecten uit het dagelijks leven en hoe het onderzoek van het lectoraat mensen helpt om te groeien in gecijferdheid.

Nieuw – Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.

Nieuw – Het belang van gecijferdheid in een digitale context

In dit whitepaper wordt besproken hoe we in Nederland meer kunnen bereiken door gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid te zien en voorwaardelijk, naast geletterdheid, voor een leven lang ontwikkelen.
Type hier een zoekwoord