Aan de slag

Wil je partners informeren over en betrekken bij gecijferdheid? Wil je aan de slag met het begeleiden van volwassenen in gecijferdheid? Maak dan gebruik van de materialen en tips.

Filter op:

Financieel aanbod stappenplan

Financieel aanbod stappenplan

Wil je in de bibliotheek aan de slag met gecijferdheid en dan specifiek met financieel aanbod? Dan helpt deze presentatie je op weg.
Rekentraining voor vrijwilligers

Rekentraining voor vrijwilligers

DOK Delft heeft een rekentraining ontwikkeld voor vrijwilligers. De training is ontwikkeld om getrainde taalmaatjes te informeren over gecijferdheid. De training heeft als doel vrijwilligers handvatten aan te reiken om mensen die moeite hebben met gecijferdheid te helpen en ondersteunen.
Rekentassen

Rekentassen

Bij DOK Delft zijn Rekentassen ontwikkeld. In elke tas zitten materialen die te maken hebben met een bepaald thema, zoals koken. De boekjes van Succes! Rekenen vormen de basis en zijn aangevuld met praktische materialen als een weegschaal en maatbeker.
Gecijferdheid kant-en-klare presentatie

Gecijferdheid kant-en-klare presentatie

Deze powerpoint is te gebruiken om anderen te informeren over gecijferdheid.
Spellen om te groeien in gecijferdheid

Spellen om te groeien in gecijferdheid

Een overzicht van spellen, geschikt voor volwassenen, die helpen om te groeien in gecijferdheid. Bij elk spel is aangegeven welke aspecten van gecijferdheid aan bod komen en hoe het spel gebruikt kan worden.
Rekenmaterialen van Oefenen.nl

Rekenmaterialen van Oefenen.nl

Een overzicht van alle materialen rondom rekenen en geld die te vinden zijn op oefenen.nl.
Cursus Leer omgaan met tijd en geld

Cursus Leer omgaan met tijd en geld

Bibliotheek Oostland, partner in het project Gecijferdheid Telt Mee, heeft een rekencursus laten ontwikkelen door Stichting OnderwijsAdvies. Deze cursus is gebaseerd op bestaande materialen. Naast de cursus is er ook een training voor vrijwilligers en een intakeformulier gemaakt.
Flyer laaggecijferdheid - Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Flyer laaggecijferdheid – Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Met deze flyer zorgt de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen voor bewustwording rondom laaggecijferdheid bij haar medewerkers.
50x gecijferdheid

50x gecijferdheid

Een verzameling van 50 onderwerpen rondom gecijferdheid. Bij elk onderwerp staan een aantal gespreksvragen. Deze kunnen gebruikt worden in groepen maar ook in één-op-één gesprekken.
Praatplaat – Thema: Digitaal

Praatplaat – Thema: digitaal

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema digitaal.
Praatplaat – Thema: Geld

Praatplaat – Thema: geld

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema geld.
Praatplaat – Thema: Werk

Praatplaat – Thema: werken

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema werken.
Praatplaat – Thema: Koken

Praatplaat – Thema: koken

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema koken.
Praatplaat – Thema: Boodschappen

Praatplaat – Thema: boodschappen

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema boodschappen.
Praatplaat – Thema: Klussen

Praatplaat – Thema: klussen

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema klussen.
Praatplaat – Thema: Ouderen

Praatplaat – Thema: ouderen

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema ouderen.
Praatplaat – Thema: Middelbare school

Praatplaat – Thema: middelbare school

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema middelbare school.
Praatplaat – Thema: Basisschool

Praatplaat – Thema: basisschool

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema basisschool.
Praatplaat – Thema: Baby

Praatplaat – Thema: baby

: Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema baby.
Praatplaat – Thema: dokter

Praatplaat – Thema: dokter

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema dokter.
Praatplaat – Thema: gezond leven

Praatplaat – Thema: gezond leven

Deze praatplaat kan gebruikt worden als gespreksstarter rondom het thema gezond leven.
Praatplaat – Thema: dokter

Praatplaten – alle thema’s

Deze praatplaten kunnen gebruikte worden als gespreksstarter. Dit bestand is de hele set praatplaten.
Teaser gecijferdheid

Teaser gecijferdheid

Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee!
Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Een brochure met korte uitleg over wat gecijferdheid is, tegen welke problemen mensen aan kunnen lopen en hoe mensen kunnen groeien in gecijferdheid.
Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Een factsheet met informatie over gecijferdheid, inspiratie om aan de slag te gaan en praktische handvatten voor bibliotheken.
Succes! Rekenen

Succes! Rekenen

De boekjes van Succes! Rekenen gaan over allerlei situaties uit het dagelijks leven of werk.
Voor 't zelfde geld

Voor ‘t zelfde geld

Voor ‘t zelfde geld is een methode die speciaal gemaakt is voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden.
Oefenen.nl - Lees en Schrijf! Geld en rekenen

Oefenen.nl – Lees en Schrijf! Geld en rekenen

Lees en Schrijf! Geld en rekenen geeft tips en uitleg hoe je het beste met geld kunt omgaan.
Oefenen.nl - Tel je geld

Oefenen.nl – Tel je geld

Het programma Tel je Geld geeft overzicht en inzicht in je inkomsten en uitgaven.
Oefenen.nl - Budgetplanner

Oefenen.nl – Budgetplanner

De Budgetplanner is een handig hulpmiddel. Hiermee houd je eenvoudig je inkomsten en uitgaven bij.
Oefenen.nl - ffLeren Rekenen 2A

Oefenen.nl – ffLeren Rekenen 2A

Met ffLeren Rekenen oefen je rekensituaties tot niveau 2A die voor iedereen herkenbaar zijn.
Oefenen.nl - ffLeren Rekenen 2F

Oefenen.nl – ffLeren Rekenen 2F

Met ffLeren Rekenen oefen je rekensituaties tot niveau 2F die voor iedereen herkenbaar zijn.
Melkweg+ rekenen

Melkweg+ rekenen

Melkweg+ is een taalmethode voor NT2-ers die ook aandacht heeft voor rekenen. Er zijn vijf verschillende thema's uitgewerkt.
Type hier een zoekwoord