Informeren

Financieel aanbod stappenplan

Wil je in de bibliotheek aan de slag met gecijferdheid en dan specifiek met financieel aanbod? Dan helpt deze presentatie je op weg.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!

Rekentraining voor vrijwilligers

DOK Delft heeft een rekentraining ontwikkeld voor vrijwilligers. De training is ontwikkeld om getrainde taalmaatjes te informeren over gecijferdheid. De training heeft als doel vrijwilligers handvatten aan te reiken om mensen die moeite hebben met gecijferdheid te helpen en ondersteunen.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!

Gecijferdheid kant-en-klare presentatie

Deze powerpoint is te gebruiken om anderen te informeren over gecijferdheid.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!

Cursus Leer omgaan met tijd en geld

Bibliotheek Oostland, partner in het project Gecijferdheid Telt Mee, heeft een rekencursus laten ontwikkelen door Stichting OnderwijsAdvies. Deze cursus is gebaseerd op bestaande materialen. Naast de cursus is er ook een training voor vrijwilligers en een intakeformulier gemaakt.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!
Teaser gecijferdheid

Teaser gecijferdheid

Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee!

Lees verder
960 540 Gecijferdheid Telt Mee!
Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Een brochure met korte uitleg over wat gecijferdheid is, tegen welke problemen mensen aan kunnen lopen en hoe mensen kunnen groeien in gecijferdheid.

Lees verder
1000 670 Gecijferdheid Telt Mee!

Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Een factsheet met informatie over gecijferdheid, inspiratie om aan de slag te gaan en praktische handvatten voor bibliotheken.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!
Type hier een zoekwoord