Lezen

Nieuw! – Bijdragen conferentie 2023

Nieuw! – Bijdragen conferentie 2023

Bekijk de bijdragen van de tweede landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee! Een inspirerende dag vol uitwisseling, kennis en netwerken van vrijdag 31 maart 2023 in Utrecht.

Lees verder
507 415 Gecijferdheid Telt Mee!
Nieuw! – Gecijferdheid: meer dan hoofdrekenen alleen
Ter illustratie

Nieuw! – Gecijferdheid: meer dan hoofdrekenen alleen

Gecijferdheid is, naast geletterdheid en digitale vaardigheid, één van de drie basisvaardigheden. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Als de maatschappij verandert, veranderen ook deze vaardigheden Zo was het 10.000 jaar geleden bijvoorbeeld een absolute basisvaardigheid dat je een vuurtje kon maken of giftige bessen van niet-giftige bessen onderscheiden. Dat is nu wel anders.

Lees verder
307 230 Gecijferdheid Telt Mee!
Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Toeslagen aanvragen bij de belastingdienst en je energierekening begrijpen. Van elke acht Nederlanders heeft één persoon moeite met hedendaagse informatiebronnen. In dit rapport vertellen een paar mensen over wat er goed gaat en wat er beter kan.

Lees verder
1325 652 Gecijferdheid Telt Mee!

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!

Het belang van gecijferdheid in een digitale context

In dit whitepaper wordt besproken hoe we in Nederland meer kunnen bereiken door gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid te zien en voorwaardelijk, naast geletterdheid, voor een leven lang ontwikkelen.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!
Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Een brochure met korte uitleg over wat gecijferdheid is, tegen welke problemen mensen aan kunnen lopen en hoe mensen kunnen groeien in gecijferdheid.

Lees verder
1000 670 Gecijferdheid Telt Mee!

Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Een factsheet met informatie over gecijferdheid, inspiratie om aan de slag te gaan en praktische handvatten voor bibliotheken.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!
Volwassenen rekenen: de didactiek van gecijferdheid

Volwassenen rekenen: de didactiek van gecijferdheid

Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt uitgelegd wat gecijferdheid is en hoe je mensen kunt begeleiden om te groeien in gecijferdheid.

Lees verder
1000 670 Gecijferdheid Telt Mee!
Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Resultaten van onderzoek naar percentages laaggeletterden en laaggecijferden uitgesplitst naar werkzoekenden, beroep en sector.

Lees verder
1000 670 Gecijferdheid Telt Mee!
Type hier een zoekwoord