Verdiepend

Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Toeslagen aanvragen bij de belastingdienst en je energierekening begrijpen. Van elke acht Nederlanders heeft één persoon moeite met hedendaagse informatiebronnen. In dit rapport vertellen een paar mensen over wat er goed gaat en wat er beter kan.

Lees verder
1325 652 Gecijferdheid Telt Mee!

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.

Lees verder
150 150 Gecijferdheid Telt Mee!
Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Resultaten van onderzoek naar percentages laaggeletterden en laaggecijferden uitgesplitst naar werkzoekenden, beroep en sector.

Lees verder
1000 670 Gecijferdheid Telt Mee!
Type hier een zoekwoord