Beschrijving
Het Expertisepunt Basisvaardigheden vroeg onderzoekers Bart Kleine Deters (CINOP/ECBO), Tina Dulam (Hogeschool Utrecht), Kees Hoogland (Hogeschool Utrecht) onderzoek te doen naar  gecijferdheid. Het resultaat van dat onderzoek is het dossier: Wat werkt bij: gecijferdheid.

Het dossier vertelt over wat gecijferdheid inhoudt, binnen welke domeinen deze vaardigheid cruciaal is en welke aanpakken of interventies werken bij het versterken van gecijferdheid. Met dit dossier stimuleert o.a. Movisie de bewustwording over het begrip gecijferdheid, de uitdagingen die mensen die moeite hebben met gecijferdheid in hun dagelijks leven ervaren en over wat werkt bij de aanpak van problemen met gecijferdheid.

Door: CINOP-ECBO en Hogeschool Utrecht i.o.v. Movisie
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn