Omschrijving: Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee!
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn