Omschrijving: Gecijferdheid is een basisvaardigheid, maar natuurlijk! Dat is de conclusie van het Tel mee met Taal- experiment van Bibliotheek Oostland, DOK Delft, Bibliotheek AanZet, Probiblio en Hogeschool Utrecht. Lees het artikel voor de waardevolle opbrengsten.
Door: Bibliotheek Oostland, DOK Delft, Bibliotheek AanZet, Probiblio en Hogeschool Utrecht
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid