Omschrijving: Kees Hoogland geeft informatie over gecijferdheid en vertelt over het project Gecijferdheid Telt Mee. [38 min]
Door: Kees Hoogland – Hogeschool Utrecht, Ellie van der Meer - Probiblio
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn