Omschrijving: Kees Hoogland vertelt over de samenhang tussen gecijferdheid en digitale vaardigheden. [48 min]
Door: Kees Hoogland – Hogeschool Utrecht, Ellie van der Meer - Probiblio
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn