Lezen

Je vindt hier informatie over gecijferdheid en verdiepende informatie met (recente) wetenschappelijke inzichten.

Filter op:

Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Rapport | het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen

Toeslagen aanvragen bij de belastingdienst en je energierekening begrijpen. Van elke acht Nederlanders heeft één persoon moeite met hedendaagse informatiebronnen. In dit rapport vertellen een paar mensen over wat er goed gaat en wat er beter kan.
Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.
Het belang van gecijferdheid in een digitale context

Het belang van gecijferdheid in een digitale context

In dit whitepaper wordt besproken hoe we in Nederland meer kunnen bereiken door gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid te zien en voorwaardelijk, naast geletterdheid, voor een leven lang ontwikkelen.
Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen

Een brochure met korte uitleg over wat gecijferdheid is, tegen welke problemen mensen aan kunnen lopen en hoe mensen kunnen groeien in gecijferdheid.
Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën

Een factsheet met informatie over gecijferdheid, inspiratie om aan de slag te gaan en praktische handvatten voor bibliotheken.
Volwassenen rekenen: de didactiek van gecijferdheid

Volwassenen rekenen: de didactiek van gecijferdheid

Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt uitgelegd wat gecijferdheid is en hoe je mensen kunt begeleiden om te groeien in gecijferdheid.
Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.

Resultaten van onderzoek naar percentages laaggeletterden en laaggecijferden uitgesplitst naar werkzoekenden, beroep en sector.
Type hier een zoekwoord