Omschrijving: DOK Delft heeft een rekentraining ontwikkeld voor vrijwilligers. De training is ontwikkeld om getrainde taalmaatjes te informeren over gecijferdheid. De training heeft als doel vrijwilligers handvatten aan te reiken om mensen die moeite hebben met gecijferdheid te helpen en ondersteunen.
Door: Corien van Gelder - DOK Delft; Janine Jongen - DOK Delft
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn