Omschrijving: Het programma Tel je Geld geeft overzicht en inzicht in je inkomsten en uitgaven.
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel