Gecijferdheid is, naast geletterdheid en digitale vaardigheid, één van de drie basisvaardigheden. Het over die vaardigheden beschikken, is noodzakelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat betekent ook, dat als de maatschappij verandert, de benodigde vaardigheden ook veranderen. Dit document bevat een omschrijving van het concept gecijferdheid.

Bart Kleine Deters (CINOP)