Omschrijving: Resultaten van onderzoek naar percentages laaggeletterden en laaggecijferden uitgesplitst naar werkzoekenden, beroep en sector.
Door: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University, Stichting Lezen & Schrijven
Doelgroep: Bibliotheek, Educatie, Financieel, Overheid, Zorg en Welzijn