Getallen zijn overal om ons heen. Het is belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Gecijferdheid is een basisvaardigheid waar meer aandacht voor zou moeten zijn, want gecijferdheid telt mee! In deze korte clip zien we de getallen die je vanaf het opstaan in de ochtend zo kan tegenkomen.