DOK Delft, partner in het project Gecijferdheid Telt Mee, vertelt over het trainen van vrijwilligers om aan de slag te gaan met gecijferdheid.

Ellie van der Meer – Probiblio