Met deze flyer zorgt de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen voor bewustwording rondom laaggecijferdheid bij haar medewerkers.