Deze powerpoint is te gebruiken om anderen te informeren over gecijferdheid. Bij elke dia is een notitie toegevoegd die extra toelichting geeft op de inhoud van de dia.