Op dinsdag 26 maart 2024 vond alweer de 3e landelijke conferentie van Gecijferdheid Telt Mee! plaats. De conferentie ging over de rol van gecijferdheid binnen vijf domeinen: onderwijs, werk, financiën, gezondheid en burgerschap. Ongeveer 150 deelnemers bezochten deze mooie dag vol inspiratie, kennisdeling en uitwisseling over gecijferdheid als cruciale basisvaardigheid.


Plenaire opening

Keynote lezing Gecijferdheid in context – Lonneke Boels (Hogeschool Utrecht)

Dr. ir. Lonneke Boels deelde haar inzichten over recent onderzoek en toonde met praktijkvoorbeelden hoe essentieel gecijferdheid is in onze maatschappij. Ze ging in op de kloof tussen overheidsbeleid en praktijkaanbod en op uitdagingen waarmee mensen die moeite hebben met gecijferdheid te maken krijgen. Zij gaf een inkijk in de keuken van effectieve ondersteuningsmaterialen voor het versterken van gecijferdheid in volwasseneducatie in Nederland en andere landen. In haar presentatie verkende zij de vijf kerndomeinen maatschappelijk leven en burgerschap, financiën, gezondheid, de werkplek en onderwijs als basis voor de daaropvolgende paneldiscussie met deskundigen op deze vijf terreinen. [download de presentatie]

In gesprek met een panel over gecijferdheid binnen de domeinen

In het panelgesprek sprak Marlies Elderenbosch (CINOP, dagvoorzitter) met onder sprekers uit de vijf domeinen: Marjan Oort (Aeres MBO) – Onderwijs,  Bas van Klompenburg (Stichting Lezen en Schrijven) – Werk, Rosanne Oomkens (Hogeschool Utrecht) – Financiën, Monique Heijmans (Nivel) – Gezondheid, en Lisenka Akse (Koninklijke Bibliotheek) – Burgerschap. Zij gingen met elkaar in gesprek over de volgende vragen: Waarom is gecijferdheid belangrijk binnen het domein? Welke initiatieven zijn er om gecijferdheid te versterken? En, hoe kunnen deze praktijken op meerdere plekken worden toegepast?


Presentaties van de verdiepingslezingen

Gecijferdheid in het mbo-onderwijs – Marjan Oort (Aeres MBO)

Waar komt gecijferdheid voor in het onderwijs? In veel beroepen krijg je te maken met gecijferdheid. In het onderwijs willen we dat alle mensen zich kunnen redden in de maatschappij. Daarom willen we dat iedereen kan omgaan met gecijferdheid. In het MBO, maar ook in het volwassenonderwijs komen veel leerlingen/studenten binnen met achterstanden op gecijferdheid.  Bij gecijferdheid gaat het niet zozeer om rekensommetjes maken, maar om situaties waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Wat kun je doen om de leerlingen/ studenten of volwassenen te helpen? Bij ons op het Aeres MBO hebben we een werkwijze ontwikkeld. We slaan een brug tussen rekenen en praktijkvakken zoals biologie, veehouderij, akkerbouw, hovenier, loonwerk en economie. In de lezing vertelde Marjan Oort over deze werkwijze, de gedachte erachter en op welke manier we dit kunnen toepassen in het volwassenonderwijs. [download de presentatie]

Gecijferdheid in het MKB – Bas van Klompenburg & Reint van der Vlis (Stichting Lezen en Schrijven)

De lezing ging over het belang van gecijferdheid en basisvaardigheden binnen de context van werknemersvaardigheden. Bas van Klompenburg en Reint van der Vlis deelden ervaringen uit het project MKB-actieLAB dat door stichting Lezen en Schrijven is uitgevoerd. Ze bespraken waarom het zo belangrijk is voor ondernemers om hier aandacht voor te hebben. Met praktijkvoorbeelden en handige inzichten lieten ze zien hoe het versterken van deze vaardigheden niet alleen individuele ondernemers helpt, maar ook het hele MKB. Geschikt voor iedereen die wil begrijpen hoe een beetje cijfer-slimheid en basisvaardigheden de economische game voor het MKB kunnen veranderen. [Download de presentatie]

Gecijferdheid, stress en schuldenproblematiek – Rosanne Oomkens (Hogeschool Utrecht)

Er is een samenhang tussen gecijferdheid, financiële vaardigheden en schuldenproblematiek. Maar liefst 1 op de 5 jongeren van 18 tot 26 jaar heeft te maken met ernstige betalingsproblemen. Dit kan leiden tot geldstress. Chronische stress kan een stevige wissel trekken op ons denken, doen en gezondheid. Recent zien we dat steeds meer jongeren in de financiële problemen komen, doordat zij de risico’s van kopen op afbetaling niet overzien en zij uitgesteld betalen steeds normaler lijken te vinden. In deze lezing reflecteerde dr. Rosanne Oomkens, associate lector schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht, op de complexe dynamiek tussen schulden, gecijferdheid, financiële vaardigheden en stress en verder ook de rol die preventie hierin kan spelen. [De presentatie wordt gemaild naar de deelnemers]

Gecijferdheid en gezondheid – Monique Heijmans (Nivel)

Van mensen wordt steeds meer verwacht dat zij zelf actief keuzes maken ten aanzien van hun gezondheid en zorg zowel thuis als in de spreekkamer. Voor veel gezondheidsgerelateerde beslissingen is het van essentieel belang dat mensen over voldoende informatie beschikken en deze kunnen begrijpen en toepassen. We noemen dit gezondheidsvaardigheden. Het goed kunnen begrijpen en afwegen van informatie is echter complex, zeker voor mensen waarbij gezondheidsvaardigheden beperkt zijn.  In deze lezing ging dr. ir. Monique Heijmans in op de meest voorkomende problemen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij het begrijpen en gebruiken van informatie in de zorg en de rol die gecijferdheid  daarbij speelt. [De presentatie is niet beschikbaar]

Gecijferdheid en burgerschap: Tour door de bibliotheek – Jolijn Faber en Josja Pieterse (Probiblio)

Benieuwd hoe bibliotheken inspelen op de rol van gecijferdheid in burgerschapsvraagstukken? Jolijn Faber en Josja Pieterse, adviseurs bij Probiblio, namen je mee in wat bibliotheken in samenwerking met partners kunnen betekenen voor volwassenen op weg naar zelfredzaamheid en volwaardige participatie. Zij bespraken op welke thema’s bibliotheken inzetten voor deze doelgroep. Want het dagelijks leven en de alledaagse situaties gaan gepaard met gecijferde situaties. Ga mee op een tour door de bibliotheek aan de hand van voorbeelden uit de sector. [download de presentatie]


Werksessies o.b.v. design thinking

Tijdens de werksessies gingen we op basis van het concept Design Thinking creatief met elkaar aan de slag! Samen verkenden we voor ieder domein de uitdagingen en bundelden we onze krachten om innovatieve oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen. Aan het einde van de werksessies lagen er meerdere prototypes van oplossingen en gaven deelnemers een pitch in de plenaire zaal. Hieronder wat foto’s.


Het inspiratieplein

Ook dit jaar was er een informatieplein waar verschillende organisaties ons inspireerde met materialen die beschikbaar zijn om gecijferdheid bij volwassenen te versterken. Het inspiratieplein werd druk bezocht!

De conferentie werd georganiseerd door Hogeschool Utrecht, CINOP en Universiteit Utrecht en mede mogelijk gemaakt door het Tel Mee Met Taal programma. Het was tevens het multiplier event van het internationale project Numeracy in Practice.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar gecijferdheid@hu.nl

Hogeschool Utrecht
CINOP
Universiteit Utrecht